Cân phòng nổ chống cháy HASOCO dùng trong các hoạt động có mật độ khí dễ cháy cao

Cân được sử dụng trong môi trường hóa chất, sơn, dầu khí

CÔNG TY CỔ PHẦN HASOCO VIỆT NAM CUNG CẤP TOÀN QUỐC

Hotline: 0962.751.925

Call Now