1. Đối với các hợp đồng mua bán Giá trị hợp đồng  được thanh toán theo 2 đợt như sau

Đợt 1: Bên mua thanh toán 30% giá trị của Hợp đồng sau 3 ngày kể từ ngày hai bên thống nhất ký hợp đồng.

Đợt 2: Bên mua thanh toán 70% giá trị còn lại của hợp đồng sau 15 ngày kể từ ngày bên bán bàn giao, nghiệm thu toàn bộ số lượng vật tư hàng hóa cho bên mua.

*Hồ sơ thanh toán mỗi đợt bao gồm:

+ Công văn đề nghị thanh toán của bên bán

+ Hoá đơn GTGT

+ Cam kết bảo hành

+ Biên bản bàn giao hàng hóa có kỹ xác nhận của hai bên

* Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng

Đơn vị thụ hưởng: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HASOCO VIỆT NAM

Ngân hàng AN BÌNH   

Số tài khoản: 1331013442099 tại Ngân hàng An Bình (ABBank ), Phòng giao dịch An Khánh , Hà Nội

Lưu ý: Trước khi chuyển khoản vào tài khoản cá nhân yêu cầu hai bên xác nhận đơn hàng trên email hoặc bằng văn bản ký kết.