Quạt đầu di chuyển chống cháy nổ

Quạt đầu di chuyển chống cháy nổ
Quạt đầu di chuyển chống cháy nổ Mô hình: FB
Quạt đầu di chuyển chống cháy nổ Điện áp định mức: AC 220 / 380V
Quạt đầu di chuyển chống cháy nổ Mã IP: IP65
Quạt đầu di chuyển chống cháy nổ Chứng nhận: Exde IIBT4 Gb

Call Now