Cân chống cháy nổ có bộ nạp có thể tháo dời an toàn trong phòng nổ

Cân được sử dụng trong môi trường hóa chất, sơn, dầu khí

CÔNG TY CỔ PHẦN HASOCO VIỆT NAM CUNG CẤP TOÀN QUỐC

Hotline: 0962.751.925

Call Now