Quạt xả chống cháy nổ

Quạt xả chống cháy nổ Mô hình:BFAG
Quạt xả chống cháy nổ Điện áp định mức: AC 220/380V
Quạt xả chống cháy nổ Mã IP: IP65
Chứng nhận quạt xả chống cháy nổ:Exde IIBT4 Gb

Call Now