Thiết bị bảo vệ đèn LED đánh cá 10KW Model: SPL 10kW Rạng Đông

  • Chống xung điện đến 15kV sinh ra do sét, do các đèn cao áp trong cùng mạng điện, do đột biến máy phát điện.
Call Now