đèn LED Tàu cá rạng đông LED BULB 30w Model: TR100.TC/30W

  • Không gây nhiễu thiết bị liên lạc trên tàu
  • Đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn thiết bị điện trên tàu
  • Cấp bảo vệ chống nước và chống bụi IP65, khônng bị ăn mòn muối biển
  • Có khả năng chịu xung điện áp cáo đến 2000V
  • Sử dụng CHIP LED Samsung (Hàn Quốc)
  • Tin cậy sử dụng trên tàu cá
Call Now