Đèn Vijalight Vija 218 cảnh báo tín hiệu chướng ngại vật hàng không dùng năng lượng mặt trời

Thích hợp cho các ứng dụng khi yêu cầu tầm hiệu lực >3,7 Km như:

  • Báo hiệu cột anten viễn thông
  • Báo hiệu cột điện cao thế
  • Báo hiệu hàng không.
Call Now