Đèn báo tín hiệu Vijalight VIJA 218 GSM báo hiệu trên bờ luồng thủy nội địa

VIJA-218 là đèn báo hiệu dùng năng lượng mặt trời. Sản phẩm hoạt động tự động với hơn 256 tín hiệu báo hiệu.

Call Now