Đèn báo hiệu VIJA-110, Vija 110, Vija110

  • Báo hiệu luồng đường thủy nội địa.
  • Báo hiệu chướng ngại vật, công trình vượt sông, các công trình trên sông, biển như: khu vực nuôi trồng thủy sản, khu vực thăm dò, khai thác dầu khí…
  • Đèn báo hiệu VIJAlight đã lắp đặt tại các luồng đường thủy nội địa: sông Hồng, sông Tiền, sông Hậu, sông Sài Gòn, sông Thái Bình, sông Kinh Thầy, sông Đáy, sông Lạch Tray, sông Kênh Khê, sông Văn Úc, sông Đuống, sông Trà Lý, sông Ninh Cơ, sông Đào Nam Định, sông Luộc, sông Cầu, sông Lục Nam, sông Mã, sông Hội An, sông Vàm Cỏ Tây, sông Vàm Cỏ Đông, Kênh Tháp Mười, sông Gành Hào, sông Ông Đốc, kênh Bạc Liêu – Cà Mau…
    Tuyến du lịch Vịnh Hạ Long, tuyến Tuần Châu – Cát Bà, tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm…
  • Đèn báo hiệu VIJAlight đã xuất khẩu đi các nước: Netherland, New Zealand, Italy, Greece, India, Lebanon, Singapore, Malaysia , Indonesia, Saudi Arabia, Chile, Taiwan, United Arab Emirates (UAE), United States of America (USA), United Kingdom (UK), Canada…
Call Now