Đèn LED Đánh cá rạng đông 500W Thân đèn được làm bằng Inox 304 và nhôm đã được anot hóa

Ứng dụng

  • Nghề lưới chụp
  • Nghề lưới vây
  • Nghề câu…

Call Now