Công tắc đèn đơn phòng nổ BZM-10A BZM 16B thiết kế sử dụng cho những khu vực nguy hiểm trong chống cháy nổ

Ứng dụng trong:

  • Nhà máy hóa chất
  • Nhà máy sản xuất thuốc nổ
  • Nhà máy pháo hoa
  • Nhà nhà máy giấy
  • Kho hóa chất
  • Nhà máy thủy điện

Hotline: 0984.227.208

Call Now