Aptomat khởi động từ chống cháy nổ QBZ-120

ỏ máy khởi động có dạng hình trụ với phần đế nhô ra và nắp. Vỏ và thân vỏ áp dụng cấu trúc dừng kiểu nắp xoay. Có một hộp nối ở phần trên của vỏ để nhập và xuất cáp.

Phía bên phải của vỏ được trang bị tay cầm để vận hành công tắc ngắt kết nối và nút dừng cục bộ.

Có một thiết bị khóa liên động cơ học đáng tin cậy, đảm bảo rằng vỏ vỏ không thể mở được khi đóng ngắt kết nối. Chỉ khi nhấn nút dừng, mạch chính bị ngắt và tay cầm ngắt kết nối được chuyển đến vị trí “phút”, nó có thể được thoát ra bằng một công cụ đặc biệt Cần khóa liên động, mở nắp hộp.

Không có khóa điện đáng tin cậy giữa hai công tắc tơ trong khoang chính để đảm bảo rằng hai công tắc tơ có thể được đóng cùng một lúc. Bộ khởi động được cung cấp một đoạn giới thiệu dưới vỏ, và cũng có thể được cài đặt cố định. Sự xuất hiện của bộ khởi động được thể hiện trong hình đính kèm

Call Now