Tủ cấy vi sinh kích thước 1000 x 750 x 1700mm vô trùng phòng thí nghiệm

Hotline: 0962.751.925

Call Now