Laminar Air Flow (LAF) – dòng chảy nhiều lớp tầng khí – Phòng sạch HASOCO

Toàn bộ luồng khí được thổi từ trên xuống bao phủ hoàn toàn khoang làm việc của LAF qua bộ lọc Hepa filter hiệu quả 99,995% và bộ tiền lọc.

Hotline: 0984.227.208

Call Now