Thang nâng hàng nhà xưởng được thiết kế để sử dụng dễ dàng, ngay cả đối với nhân viên không có kinh nghiệm sử dụng thiết bị nâng

  • Thang nâng hàng hay vận thang là thiết bị vận tải, thường thấy trong các khu phân xưởng, nhà máy, các nhà kho vv… có nhiều tầng.
  • Được sử dụng chủ yếu trong việc nâng hạ hàng hóa từ tầng này đến tầng khác,giúp tiết kiệm đáng kể thời gian vận chuyển.

Hotline_0984.227.208

Call Now