Phích cắm phòng nổ GTZ-15A (220V – loại di động)

Đây là một model thông dụng trong công nghiệp giúp phòng chống cháy nổ hiệu quả.

Trong đặc điểm cầu tạo của sản phẩm, sự kết thúc phía trước của phích cắm và ổ cắm được cung cấp với một nắp được niêm phong kín.

Toàn bộ các điểm dùng để cắm là hoàn toàn kín, các kết nối loại là một xoắn ốc lưỡi lê Loại kết nối nhanh chóng. Nó có những đặc điểm của độ kín, cách nhiệt tốt, đáng tin cậy chống sốc và tác động kháng, dễ dàng hoạt động chống cháy nổ.

Call Now