Passbox Airshower băng tải HASOCO chuyên chở hàng phòng sạch

  • Có thể tiến hành vận hành liên động với dây chuyền chuyên chở
  • Hai cửa và băng tải được khóa liên với nhau, nên không đồng thời mở ra được
  • Có thể thay đổi thiết kế đáp ứng với các kích thước của vật phẩm
  • Là loại Pass box có tích hợp các tính năng như air shower

Hotline: 0984.227.208

Call Now