Nguồn driver Philips Xitanium AOC 100w ( tăng phô đèn led )

Bộ nguồn Driver LED Philips 100W Diming 5 công suất:

Mã sản phẩm: Xitannium 100W 0.3-1.05A  S1 230V I175

  • Uin: 220-240VAC
  • Iout: 0.3-1.05 Adc
  • Uout: 46-143Vdc
  • Freq: 50/60Hz
  • Iin: 0.45-0.51Aac
  • Nhiệt độ hoạt động: 80 độ C
  • Nhiệt độ môi trường xung quanh: -40 …+50 độ C
  • Uout Max Open Circuit = 220Vdc
  • Diming: 1 level
  • Made in China
Call Now