Đèn phòng nổ GYD620-200w

Các ứng dụng điển hình bao gồm:

  • Các ngành công nghiệp dầu khí
  • Hóa chất, hóa dầu
  • Công nghiệp dược phẩm
  • Bột giấy và giấy
  • Xử lý chất thải và nước thải
  • Nhà máy điện

Call Now