Đèn LED tàu Đánh cá rạng đông 500W Tiết kiệm 70% điện năng thay thế đèn Sill có cùng công suất

Ứng dụng

  • Nghề lưới chụp
  • Nghề lưới vây
  • Nghề câu…

Call Now