Đèn LED tàu Đánh cá rạng đông 500W Đèn có thể thay thế cho đèn HID và bảo hành 2 năm

Ứng dụng

  • Nghề lưới chụp
  • Nghề lưới vây
  • Nghề câu…

Call Now