Đèn phòng nổ chống cháy HASOCO 【Hasoco.vn_0962.751.925】

Đèn sử dụng trong môi trường lọc hóa dầu, xăng dầu, kho bãi yêu cầu chống ăn mòn và phòng nổ môi trường có nhiều khí, bụi, ga…

Môi trường sử dụng Class I, zone1& zone2, zone21& zone22

Hotline: 0962.751.925

Call Now