Đèn LED tàu Đánh cá rạng đông 500W Sử dụng chip LED Samsung có hiệu suất sáng 80 lm/W

Ứng dụng

  • Nghề lưới chụp
  • Nghề lưới vây
  • Nghề câu…

Call Now