Đèn LED Đánh cá rạng đông 500W sơn tĩnh điện cao cấp có khả năng chịu ăn mòn môi trường biển

Ứng dụng

  • Nghề lưới chụp
  • Nghề lưới vây
  • Nghề câu…

Call Now