Công tắc phòng nổ dùng cho nhà máy hóa chất, nhà máy thép BZM-10A BZM 16B AC-10

Ứng dụng trong:

  • Nhà máy hóa chất
  • Nhà máy sản xuất thuốc nổ
  • Nhà máy pháo hoa
  • Nhà nhà máy giấy
  • Kho hóa chất
  • Nhà máy thủy điện

Hotline: 0984.227.208

Call Now